HomeThủ thuật

Hướng dẫn Đổi tên Facebook không được chấp nhận (link 237)

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bạn đang sử dụng facebook và muốn đổi tên facebook nhưng không được chấp nhận hoặc do tài khoản facebook của bạn bị khóa do sử dụng tên giả.

Các bước thược hiện

Bước 1: Truy cập vào link https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Bước 2: Nhập họ và tên cần đổi (yêu cầu trùng khớp với giấy tờ tùy thân)

Bước 3: Nhập địa chỉ email liên kết với tài khoản facebook của bạn.

Bước 4: Chọn giới tính và ngày sinh trùng với thông tin trên tài khoản facebook.

Bước 5: Tải giấy tờ tùy thân của bạn CMND or CCCD, bằng lái xe, hộ khẩu hoặc thẻ bảo hiểm (Chỉ sử dụng 1 loại trong các giấy tờ trên)

Bước 6: Nhấn vào Gửi.

Sau khi gửi yêu cầu, bạn chờ tầm 24 – 48h tên của bạn sẽ tự động cập nhật trên tài khoản và kèm theo thông báo cảm ơn của facebook.

Trường hợp tên không được thay đổi và thông báo không thể xác minh tên thì bạn cần phải Chụp rõ nét lại CMND/bằng lái xe và tải lại (Yêu cầu sử dụng tên thật và trùng tên với giấy tờ tải lên).

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *