HomeThủ thuật

Hướng dẫn Yêu cầu thay đổi ngày sinh Facebook (link 195)

Like Tweet Pin it Share Share Email

Vì lý do nào đó bạn muốn thay đổi ngày sinh trên facebook của bạn, nhưng trước đó bạn đã đổi nhiều lần và đến lần này không thể đổi nữa do vượt quá giới hạn. Sử dụng link 195 (195 là đuôi cuối cùng của link) sẽ giúp bạn làm điều này.

Các bước thực hiện

Bước 1: truy cập link 195 https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Bước 2: Điền ngày tháng năm sinh cần thay đổi.

Bước 3: Chọn lý do thay đổi (đây là ngày sinh nhật của tôi)

Bước 4: Nhấn gửi

(*) Sau khi gửi yêu cầu, bạn chờ tầm 1 – 5 giờ (một số trường hợp có thể sẽ lâu hơn) ngày sinh của bạn sẽ tự động cập nhật. Thông thường với yêu cầu đổi ngày sinh bạn sẽ không nhận được thông báo gì cả!

Comments (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *