Tìm hiểu cách tạo hệ thống POS với quản lý kho và thanh toán bằng PHP 7 và AdminLTE. Bạn sẽ học được gì: Bạn sẽ học cách tạo một ứng dụng web được thiết kế bằng ngôn ngữ lập trình PHP 7 với template AdminLTE. Bạn sẽ học cách tạo ra một số tài… (0 comment)

Khoá học này giúp bạn cách xây dựng website đầy đủ với Laravel 5, Bootstrap 4, VueJS và các công nghệ khác. Bạn tìm hiểu các tính năng cơ bản và nâng cao của Laravel, tích hợp Bootstrap 4, FontAwesome 5, viết và biên dịch mã Sass và mã Javascript và nhiều hơn nữa. Khoá… (2 comments)