Đây là cuốn sách luyện đề thi năng lực tiếng Nhật N3 rất hiệu quả. Sau khi học xong lý thuyết và từ vựng của các giáo trình Soumatome N3 GrammarN3 Goi Speed MasterSoumatome N3 KanjiN3 Choukai Speed MasterMimikara Oboeru Choukai N3 Thì các bạn cần test thử năng lực tiếng Nhật bằng cuốn sách Goukaku… (0 comment)

GOI SPEED MASTER N3 (CD & EBOOK) Goi Speed Master trình độ N3 bao gồm CD (mp3) và Ebook (pdf) đính kèm sẽ giúp các bạn rất nhiều trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ quốc tế ( JLPT).  Sách cũng giúp nhanh chóng nâng cao vốn từ vựng hữu ích để chuẩn bị cho… (0 comment)