Đề thi Tiếng Nhật N3, N2, N1 các năm trước
Để thành công trong các kỳ thi N trong tiếng Nhật, việc làm trước các đề thi ở nhà của các kỳ trước vô cùng quan trọng, giúp chúng ta biết được cấu trúc của đề Thi và làm quen với các câu hỏi trước khi vào thi rất quan trọng. Ngoài ra, có vài… (0 comment)

Hướng dẫn sử dụng firewall Fortigate
Tài liệu hướng dẫn sử dụng firewall Fortigate, cách cấu hình các tính năng firewall Fortigate cho người mới. Mục Lục Vào web gui của tường lửa Backup-Restore cấu hình Check version software/ Upgrade software Cấu hình NAT đi internet Mở port FTP/HTTP server Chống tấn công DoS Lọc website có hại Chặn file chứa… (1 comment)