Bài viết hướng dẫn cách cài đặt PostgreSQL phiên bản mới nhất trên hệ điều hành WINDOWS 10 1- Download PostgreSQL Tải file cài đặt tại link: https://www.postgresql.org/download/ Chọn Windows đánh dấu màu đỏ trên hình:  https://www.postgresql.org/download/windows/ Phiên bản tại thời điểm này là 11.2, tuy nhiên các bạn nên cài đặt bản sau nó 1 version… (0 comment)

 Khi chưa biết lệnh này mình vẫn thường xuyên sử dụng MySQL Workbench hoặc phpmyadmin để thực hiện việc backup cơ sở dữ liệu trên các website Joomla, wordpress, web PHP… nó thường gặp phải các vấn đề như file database quá nặng hoặc lỗi … Tuy nhiên, khi bạn quản lý trực tiếp server… (0 comment)