Tìm hiểu cách tạo hệ thống POS với quản lý kho và thanh toán bằng PHP 7 và AdminLTE. Bạn sẽ học được gì: Bạn sẽ học cách tạo một ứng dụng web được thiết kế bằng ngôn ngữ lập trình PHP 7 với template AdminLTE. Bạn sẽ học cách tạo ra một số tài… (0 comment)

Phần 1: hướng dẫn cách gửi mail trong laravel framework qua SMTP của gmail. Ứng dụng gửi mail được áp dụng rất nhiều trong các project, phần này mình hướng dẫn cơ bản về cách làm, vì mỗi ứng dụng có cách lấy dữ liệu khác nhau. ưu điểm cách làm này, chờ post một… (1 comment)

Có rất nhiều bạn lập trình PHP Framework laravel xong không biết cách triển khai ứng dụng (deploy) lên các host mua của các nhà cung cấp Nhân Hòa, Mắt bão có hệ thống quản lý CPanel, Plesk, ISPConfig.. hoặc trên các VPS, Các ứng dụng Laravel không được thiết kế để sử dụng luôn cho… (0 comment)