HomeEbook

Hướng dẫn sử dụng firewall Fortigate

Hướng dẫn sử dụng firewall Fortigate
Like Tweet Pin it Share Share Email

Tài liệu hướng dẫn sử dụng firewall Fortigate, cách cấu hình các tính năng firewall Fortigate cho người mới.

Mục Lục

 1. Vào web gui của tường lửa
 2. Backup-Restore cấu hình
 3. Check version software/ Upgrade software
 4. Cấu hình NAT đi internet
 5. Mở port FTP/HTTP server
 6. Chống tấn công DoS
 7. Lọc website có hại
 8. Chặn file chứa virus
 9. Chống rò rỉ dữ liệu nhạy cảm DLP
 10. Cấu hình deep-inspect traffic
 11. VPN giữa 2 Fortigate
 12. Hai tường lửa dự phòng (node, link)
 13. Cấu hình dự phòng wan internet
 14. Cấu hình IPS
 15. Giám sát log người dùng
 16. Bóp băng thông

Comments (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *