HomeCloud

Hướng dẫn mở khóa SMTP gửi mail trên VPS Directadmin

Hướng dẫn mở khóa SMTP gửi mail trên VPS Directadmin
Like Tweet Pin it Share Share Email

Để mở khóa SMTP và thiết lập chức năng gửi email trên một VPS sử dụng DirectAdmin, bạn cần thực hiện một số bước cấu hình. Dưới đây là hướng dẫn tổng quan về quy trình này:

Bạn cần phải có tài khoản root mật khẩu của root

Bước 1: Đăng nhập VPS thông qua SFTP với winscp. Quý khách có thể download Winscp tại đây: https://winscp.net/eng/download.php

Bước 2: Truy cập thư mục /etc/csf và mở file csf.conf

Tìm tới dòng 

SMTP_BLOCK = "1"

Và sửa thành

SMTP_BLOCK = "0"

Tiếp theo bạn tìm tới dòng TCP_IN, TCP_OUT và kiểm tra xem các port như  465, 587 của gmail đã có trong danh sách chưa. Nếu chưa có bạn cần thêm các port này vào.

Sau đó lưu file và khởi động lại csf bằng 2 lệnh sau để thay đổi có tác dụng

csf -x
csf -e

Bây giờ bạn có thể thử gửi lại email thông qua SMTP xem đã được hay chưa nhé. Nếu gặp khó khăn bạn comment bên dưới chúng ta cùng thảo luận nhé.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *