Dưới đây là những command line bạn sẽ được gặp nhiều nhất khi làm việc với Laravel Kiểm tra phiên bản laravel đang sử dụng: Câu lệnh xóa cache toàn dự án: Câu lệnh xóa cache của route: Câu lệnh tải Laravel thông qua Composer : Câu lệnh chạy server ảo trong Laravel : Câu… (0 comment)

Tổng hợp một số lỗi khi làm việc với laravel
1. Lỗi khi Migrate data Khi thực hiện lệnh: Báo lỗi: Cách khắc phục: Vào đường dẫn: App\Providers\AppServiceProvider.php Thêm: Trong hàm boot() thêm hàm sau: 2. Lỗi “npm ERR! code ELIFECYCLE” Với lỗi này, bạn thực hiện cài lại npm theo cách sau: Cách 1: Cài lại npm theo cách sau: Xóa cache npm 2.… (0 comment)

Ngày 3/9/2019 thì Laravel đã release phiên 6.0 và đây là phiên bản LTS tiếp theo (trước đó là Laravel 5.5). Vậy phiên bản này có gì mới? Sử dụng version Semantic versioning thay vì Scheme Với những dev thường xuyên làm hệ thống lớn sử dụng dependency rất hiểu mỗi khi cần nâng cấp.… (0 comment)

Phần 1: hướng dẫn cách gửi mail trong laravel framework qua SMTP của gmail. Ứng dụng gửi mail được áp dụng rất nhiều trong các project, phần này mình hướng dẫn cơ bản về cách làm, vì mỗi ứng dụng có cách lấy dữ liệu khác nhau. ưu điểm cách làm này, chờ post một… (1 comment)

Khoá học này giúp bạn cách xây dựng website đầy đủ với Laravel 5, Bootstrap 4, VueJS và các công nghệ khác. Bạn tìm hiểu các tính năng cơ bản và nâng cao của Laravel, tích hợp Bootstrap 4, FontAwesome 5, viết và biên dịch mã Sass và mã Javascript và nhiều hơn nữa. Khoá… (2 comments)