Một số các services khi cài đặt bắt buộc bạn phải cài đặt Active Directory Domain, đặc biệt cài đặt hệ thống Mail Exchange Server. Bài hướng dẫn cài đặt Active Directory Domain mình thực hiện trên Windows Server standard 2019. Bước 1: Cài đặt địa chỉ IP tĩnh cho server trước khi thực hiện… (0 comment)

Remote Desktop là một trong những tính năng được phát triển và thường sử dụng trên hệ thống Windows Server. Tính năng này cho phép người dùng hoặc quản trị viên kết nối tới máy tính với giao diện Desktop Popup hỗ trợ thao tác đồ hoạ trên Windows như bình thường. Remote Desktop sử dụng giao thức… (0 comment)

Tình huống này giải quyết yêu cầu của khách hàng cần bảo mật, khi remote từ xa không được copy. Trong đó họ yêu cầu các máy chủ Windows phải tắt chức năng cho phép copy/paste thông qua “clipboard redirection” đối với Remote Desktop Session. Điều này giúp kẻ xấu không thể copy nội dung ngoài vào… (0 comment)