Microsoft chính thức phát hành ứng dụng Office hợp nhất cho người dùng Android
Bạn có một mớ tài liệu Microsoft Word, Excel và PowerPoint cần phải xử lý trên chiếc điện thoại Android của mình, chúng yêu cầu bạn phải sử dụng 3 ứng dụng khác nhau để mở, điều này khiến bạn khó chịu, đồng thời gây hao tổn tài nguyên hệ thống. Nhận thấy sự bất… (0 comment)

Thuật toán của Toshiba giúp máy tính bình thường tính nhanh hơn siêu máy tính
Tập đoàn công nghệ lớn Toshiba vừa mới công bố thuật toán có khả năng giúp những máy tính bình thường đạt được tốc độ tính toán nhanh hơn, vượt trội hơn cả so với những thuật toán trên những chiếc siêu máy tính. Thuật toán này có tên “Thuật toán mô phỏng phân nhánh”… (0 comment)