Ngày 3/9/2019 thì Laravel đã release phiên 6.0 và đây là phiên bản LTS tiếp theo (trước đó là Laravel 5.5). Vậy phiên bản này có gì mới? Sử dụng version Semantic versioning thay vì Scheme Với những dev thường xuyên làm hệ thống lớn sử dụng dependency rất hiểu mỗi khi cần nâng cấp.… (0 comment)

Phần 1: hướng dẫn cách gửi mail trong laravel framework qua SMTP của gmail. Ứng dụng gửi mail được áp dụng rất nhiều trong các project, phần này mình hướng dẫn cơ bản về cách làm, vì mỗi ứng dụng có cách lấy dữ liệu khác nhau. ưu điểm cách làm này, chờ post một… (0 comment)

Khoá học này giúp bạn cách xây dựng website đầy đủ với Laravel 5, Bootstrap 4, VueJS và các công nghệ khác. Bạn tìm hiểu các tính năng cơ bản và nâng cao của Laravel, tích hợp Bootstrap 4, FontAwesome 5, viết và biên dịch mã Sass và mã Javascript và nhiều hơn nữa. Khoá… (2 comments)