Cách resize ảnh hàng loạt bằng photoshop
Đọc nhiều bài viết trên mạng giới thiệu các resize ảnh hàng loạt bằng photoshop thực hiện theo cách tạo action. Nhiều người chưa quen thì rất khó hiểu. Mình thấy chức năng Image Processor trong Photoshop sẽ giải quyết rất tốt vấn đề này mà sao lại không sử dụng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn… (0 comment)