Khi nhúng hàm $(document).ready vào blade trong laravel mãi vẫn không thể chạy được mà không biết lý do vì sao. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm việc với các file và javascript trong laravel 5.7 Cho file Jquery Script: Cho phần nội dung: Thay vì tạo scripting trong phần nội dung, cách tốt… (0 comment)