HomeKhóa học

XÂY DỰNG WEB FULLSTACK VỚI LARAVEL & VUEJS

Like Tweet Pin it Share Share Email

Khoá học này giúp bạn cách xây dựng website đầy đủ với Laravel 5, Bootstrap 4, VueJS và các công nghệ khác.

Bạn tìm hiểu các tính năng cơ bản và nâng cao của Laravel, tích hợp Bootstrap 4, FontAwesome 5, viết và biên dịch mã Sass và mã Javascript và nhiều hơn nữa.

Khoá học bám sát với những dự án thực tế qua đó sẽ giúp bạn tự tin vào bản thân hơn để làm nền tảng xây dựng những dự án phức tạp hơn qua việc học các cách xử lý của tác giả. 

Tích hợp: Vue js & Ajax: Directive, list rendering, conditional rendering, class binding, style binding, components và nhiều cái khác giúp website có sức hút và tăng tương tác .

Download Link bên dưới

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4

Comments (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *