HomeThủ thuật

Yêu cầu đặc biệt về tài khoản của người không đủ điều kiện sức khỏe hoặc đã mất (link 480)

Like Tweet Pin it Share Share Email

Hướng dẫn tưởng nhớ tài khoản facebook hoặc báo tài khoản của người không đủ điều kiện sức khỏe bằng link 480 (link 480 là link có đuôi 480).

Tác dụng của link 480

  • Báo cáo tưởng nhớ tài khoản cho người đã mất.
  • Yêu cầu xóa tài khoản người đã mất.
  • Gớ tài khoản vì chủ tài khoản không đủ điều kiện sức khỏe.
  • Tưởng nhớ tài khoản đối thủ (rip đối thủ).
  • Có yêu cầu đặc biệt với tài khoản.

Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập link 480 https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

Bước 2: Họ và tên của bạn (nhập đầy đủ họ tên của bạn).

Bước 3: Email liên hệ của bạn (vui lòng cung cấp địa email hợp lệ có thể dùng để liên hệ với bạn).

Bước 4: Họ tên trên trang cá nhân của người đó (nhập tên trên trang cá nhân người đó).

Bước 5: Liên kết (URL) đến trang cá nhân của người này (sao chép liên kết và dán vào đó).

Bước 6: Địa chỉ email của tài khoản (nếu không có email bạn sử dụng ID@facebook.com, trong đó ID là ID trang cá nhân người đó).

Bước 7: Chọn “Vui lòng tưởng nhớ tài khoản này” (tuỳ vào mục đích mà chọn sao cho hợp lý).

Bước 8: Chọn tệp (tải lên giấy chứng tử, cáo phó, thông tin xác thực người đã mất,…).

Bước 9: Chọn thời gian qua đời (trùng với giấy tờ tải lên).

Bước 10: Nhấn gửi.

(*) Trong vòng 2 – 5 giờ (một số trường hợp có thể lâu hơn) sẽ có email phản hồi từ Facebook yêu cầu bạn gửi giấy tờ lên một lần nữa để xét duyệt. Bạn tiến hành làm theo chỉ dẫn từ email là xong!

(*) Không phải cứ gửi lên là tài khoản sẽ tưởng nhớ, mà còn dựa vào mực độ chính xác của giấy tờ bạn cung cấp. Hiện nay, có rất nhiều mẹo để lên tưởng nhớ (tài khoản người còn sống), tuy nhiên ở bài viết này mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để gửi yêu cầu tưởng nhớ một tài khoản người đã mất thật sự.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *