HomeThủ thuật

Mở khóa Tài khoản Facebook bị vô hiệu hoá, không đủ điều kiện (link 690)

Like Tweet Pin it Share Share Email

Tài khoản facebook của bạn tự nhiên bị khóa vì bất kỳ lý do nào. Bạn đã tìm đủ mọi cách để mở khóa, nhưng mọi yêu cầu gửi lên đều không nhận được phản hồi (treo, spam, …) Link 690 (690 là đuôi cuối cùng của link) sẽ giúp bạn.

Tác dụng của link 690

  • Mở khóa tài khoản bị vô hiệu hóa
  • Mở khóa tài khoản không đủ điều kiện
  • Kháng cáo tài khoản bị spam (yêu cầu treo)

Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập link https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Bước 2: Nhập đầy đủ họ tên ghi trên tài khoản

Bước 3: Thông tin bổ sung (mô tả thông tin bạn đang gặp phải)

ví dụ:

Xin chào đội ngũ hỗ trợ của Facebook!
Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hoá, tôi đã gửi yêu cầu nhưng không nhận được phản hồi. Rất mong nhận được sự trợ giúp từ Facebook...

Bước 4: Nhập email liên kết với tài khoản facebook bị khóa

Bước 5: Bấn gửi

(*) Trong vòng 2 – 5 giờ (một số trường hợp có thể lâu hơn) sẽ có email phản hồi từ Facebook hoặc tài khoản của bạn tự động mở luôn!

(*) Chú ý Không phải tài khoản nào cũng mở được, mà còn tuỳ vào mức độ vi phạm của tài khoản.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *