HomeThủ thuật

Không nhận được email xác nhận Facebook (link 755)

Không nhận được email xác nhận Facebook (link 755)
Like Tweet Pin it Share Share Email

Hướng dẫn mở khoá tài khoản Facebook bằng link 755. Link này giúp bạn:

  • Mở khóa tài khoản facebook
  • Báo cáo lỗi đăng nhập
  • Báo cáo không nhận được email xác nhận của facebook
  • Kháng cáo tài khoản spam (yêu cầu bị treo)

Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập link 755 https://facebook.com/help/contact/221689587951755

Bước 2: Điền mô tả vấn đề (bạn đang gặp phải) ví dụ như sau:

Xin chào đội ngũ hỗ trợ của Facebook!
Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hoá, tôi đã gửi yêu cầu nhưng không nhận được phản hồi. Rất mong nhận được sự trợ giúp từ Facebook...

Bước 3: Chụp ảnh màn hình tài khoản bị khóa và không thể đăng nhập, sau đó tải lên

Bước 4: Nhấn Gửi.

(*) Chờ khoảng 2-5 giờ sẽ có email phản hồi từ Facebook hoặc tài khoản của bạn tự động mở luôn.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *