HomeEbook

[Ebook Marketing] – Đặt Tên Cho Thương Hiệu

[Ebook Marketing] – Đặt Tên Cho Thương Hiệu
Like Tweet Pin it Share Share Email

Trong cuốn sách này, bạn sẽ nhìn thấy sự hòa quyện giữa các thương hiệu B2B và B2C được sử dụng để minh họa cho các nguyên tắc đặt tên.

Thực tế là mặc dù tôi đã tập trung vào công việc xây dựng thương hiệu cho các công ty B2B, nhưng tôi sử dụng nhiều thương hiệu B2C để minh họa cho các nguyên tắc xây dựng thương hiệu, khác biệt hóa và thậm chí là cách thức đặt tên, bởi vì đa số mọi người không nắm bắt nhiều trường hợp B2B.

Lấy ví dụ: bạn là một công ty B2B sản xuất kính chắn gió để cung cấp cho nhà sản xuất xe hơi, nghĩa là bạn đã tham gia vào ngành này nhưng bạn vẫn có thể không biết đến những thương hiệu khác B2B khác trong ngành vì bạn không liên hệ hoặc không sử dụng sản phẩm dịch vụ của họ.

Nguyên tác: Get A Name!
Tác giả: Jacky Tai
Người dịch: Nguyễn Phúc Hoàng
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Nhà phát hành: DTBooks

Nếu cuốn sách hay, hãy chia sẽ cho bạn bè của bạn nhé!

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *