Dưới đây là một vài cập nhật quan trọng sắp tới của Laravel 5.8. Email Validation Validation Rule được xây dựng cho email của Laravel trong 5.8 giờ sẽ cho phép các ký tự international trong địa chỉ email. Nếu bạn có đoạn code validattion sau: Và cố gắng xác thực một địa chỉ email… (0 comment)

Phiên bản PHP framework laravel 5.7 yêu cầu PHP >= 7.1.3. Sau khi phát hành Laravel 5.7, Laravel 5.6 sẽ tiếp tục fix bug cho đến ngày 7/8/2018 và sửa các lỗi bảo mật cho đến ngày 7/2/2019. Tương tự, Laravel 5.7 sẽ nhận hỗ trợ fix bug và các lỗi bảo mật cho đến… (0 comment)

Khi nhúng hàm $(document).ready vào blade trong laravel mãi vẫn không thể chạy được mà không biết lý do vì sao. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm việc với các file và javascript trong laravel 5.7 Cho file Jquery Script: Cho phần nội dung: Thay vì tạo scripting trong phần nội dung, cách tốt… (0 comment)