Tiếp tục ở phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm __construct() và __destruct(). Đây được xem là 2 hàm magic method, là dạng phương thức đặc biệt, chúng sẽ tự động được gọi khi các bạn tiến hành khởi tạo 1 đối tượng.1. Hàm  __construct()– Phương thức khởi tạo là một phương… (0 comment)