HomeLinux

Cách tạo mật khẩu root cho phpMyAdmin Xampp

Cách tạo mật khẩu root cho phpMyAdmin Xampp
Like Tweet Pin it Share Share Email

Xampp là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và các công cụ như phpMyAdmin.

Cài đặt xampp mặc định có tài khoản: root và không cần mật khẩu.

Một số công việc cần phải có đủ cả tài khoản và mật khẩu? bạn cần thiết phải tạo một một khẩu cho root.

Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo mật khẩu cho root trong xampp.

Click: Edit privileges chọn tab Change password nhập mật khẩu mới sau đó ấn Go

Tiếp theo, bạn vào thư mục cài đặt xampp tìm và mở file

xampp\phpMyAdmin\config.inc.php

Tìm đoạn code này:

/* Authentication type and info */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPasswordRoot'] = true;
 

Sửa thành:

/* Authentication type and info */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPasswordRoot'] = true;

Restart lại Xampp.

Xong thì bạn vào lại Phpmyadmin lại, đăng nhập với tài khoản:

user: root
pass: pass vừa đặt ở bước trên

Nếu có thắc mắc xin vui lòng gửi comment xuống dưới!

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *