HomeCMS

Hướng cài đặt XAMPP trên Windows

Hướng cài đặt XAMPP trên Windows
Like Tweet Pin it Share Share Email

XAMPP là phần mềm mã nguồn mở miễn phí giúp các nhà thiết kế và phát triển web cài đặt để chạy phần mềm web, các CMS mã nguồn mở sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP như: WordPress, Drupal, Joomla, Opencart, Moodle, …

XAMPP sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm bớt sự phiền toái phải cài đặt web server Apache, MySQL, theo cách thủ công trên máy tính để tạo môi trường thử nghiệm. Với XAMPP đơn giản bạn chỉ cần download về click chuột cài đặt là xong.

Bài hướng dẫn này mình thực hiện cài đặt trên máy tính sử dụng window 10.

Từng bước hướng dẫn cài đặt XAMPP trên window 10

Bước 1: Tải Xampp cho windows tại đây

Lưu ý:

Nếu bạn có yêu cầu phiên bản đặc biệt cho PHP, thì hãy tải xuống phiên bản bạn cần.

Ngược lại, hãy tải xuống phiên bản cũ nhất vì nó có thể giúp bạn tránh các sự cố khi cài đặt phần mềm dựa trên PHP.

Bước 2:  Nhấp đúp vào file đã tải xuống để khởi chạy trình cài đặt.

Tiếp theo nhấn vào nút Ok và Nhấn Next

XAMPP cung cấp nhiều thành phần khác nhau mà bạn có thể cài đặt, chẳng hạn như MySQL, phpMyAdmin, PHP, Apache, v.v… Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ sử dụng hầu hết những thành phần này, vì vậy, bạn nên để các tùy chọn mặc định.

Bước 3: Nhấp vào nút Next.

Sử dụng vị trí được cài đặt mặc định. (Hoặc chọn một thư mục khác để cài đặt phần mềm trong trường Select a folder). Nhấn nút Next

Hướng dẫn cài đặt Xampp

Chọn ngôn ngữ cho XAMPP Control Panel.

Nhấp vào nút Next.

Xóa tùy chọn Learn more about Bitnami for XAMPP.

Nhấp vào nút Next 2 lần

Trình hướng dẫn cài đặt XAMPP trên Windows 10

Bước 4: Nhấp vào nút Allow access để cho phép ứng dụng thông qua Windows Firewall (nếu có).

Nhấp vào nút Finish.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, XAMPP Control Panel sẽ khởi chạy và bạn có thể bắt đầu cấu hình môi trường web server.

XAMPP Control Panel

Cách cấu hình XAMPP trên Windows 10

XAMPP Control Panel bao gồm 3 phần chính. Trong phần Modules, bạn sẽ tìm thấy tất cả các web service có sẵn. Bạn có thể bắt đầu từng service bằng cách nhấp vào nút Start.

Khi bạn khởi động một số service, bao gồm Apache và MySQL, ở phía bên phải, bạn cũng sẽ thấy số ID tiến trình (PID) và số cổng TCP/IP (Port) mà mỗi service đang sử dụng. Ví dụ, theo mặc định Apache sử dụng cổng TCP/IP 80 và 443, trong khi MySQL sử dụng cổng TCP/IP 3306.

Bạn cũng có thể nhấp vào nút Admin để có quyền truy cập vào trang tổng quan quản trị cho từng service và xác minh rằng mọi thứ đang hoạt động chính xác.

Ở bên phải có danh sách các nút để cấu hình những khía cạnh khác nhau của bảng điều khiển, bao gồm nút Config để cấu hình mô-đun nào sẽ tự động khởi động khi bạn khởi chạy XAMPP.

Config Xampp

Nhấp vào nút Netstart sẽ cung cấp cho bạn danh sách các service hiện đang truy cập mạng, bao gồm địa chỉ TCP/IP và cổng, cũng nhự thông tin ID tiến trình.

Netstart Xampp

Ngoài ra, từ bảng điều khiển, cũng có các nút truy cập nhanh để mở tiện ích dòng lệnh shell, thư mục cài đặt XAMPP, các service và đóng ứng dụng.

Cuối cùng, bạn sẽ thấy phần nhật ký, nơi bạn có thể xem qua những gì sẽ xảy ra mỗi khi bạn khởi động mô-đun hoặc thay đổi cài đặt. Đây cũng là nơi đầu tiên cần xem xét khi có thứ gì đó không hoạt động.

Nhật ký XAMPP Control Panel

Cài đặt mặc định sẽ phù hợp với hầu hết mọi người sử dụng XAMPP để tạo môi trường thử nghiệm chạy trang web. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cấu hình thiết lập của bạn, bạn có thể cần thay đổi số cổng TCP/IP cho máy chủ Apache, dung lượng upload lên cơ sở dữ liệu hoặc đặt mật khẩu cho phpMyAdmin.

Để thay đổi các cài đặt này, bạn cần sử dụng nút Config cho service tương ứng.

Ví dụ, bạn sẽ cần mở file httpd.conf để thay đổi cài đặt trên máy chủ Apache và file my.ini để thay đổi cài đặt MySQL.

Bạn tham khảo thêm bài hướng dẫn khi bị lỗi cổng trên xampp

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *