HomeWeb Server

Cách thêm tên miền ảo cho localhost với XAMPP

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách thêm tên miền ảo cho website trên Apache server.
Bình thường bạn cài xampp để chạy server thì mặc định của nó sẽ là localhost và cổng mặc định là 80, nếu thêm công đặc biệt là dạng: localhost:81/ten_project.

Trong trường hợp làm việc với laravel thì cần phải trỏ vào: http://localhost:81/laravel/public như vậy nó sẽ rất dài.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách tạo tên miền ảo trên webserver của Xampp sử dụng hệ điều hành window 10.

Bước 1: Sửa file host trong thư mục C:\Windows\system32\drivers\etc\

Trước tiên, bạn tìm đến file hosts ở máy tính tại C:\Windows\system32\drivers\etc\ rồi ấn chuột phải vào nó, chọn Properties.

Sau đó bạn chọn tab Security, ấn nút Edit để sửa quyền, chọn phần User và đánh dấu Full Control. Sau đó ấn Ok để lưu lại toàn bộ như hình ảnh dưới đây.

Tiếp theo, bạn mở file hosts ra, trỏ tên miền ảo cần thêm vào về IP của localhost là 127.0.0.1. Rồi lưu lại file hosts. Ở đây mình đặt tên miền ảo là: ictsharing.dev

2. Cấu hình Appache để nhận tên miền ảo
Bây giờ bạn hãy vào thư mục C:\xampp\apache\conf\extra\  tìm file httpd-vhosts.conf rồi mở lên.

Sau đó tìm đến dòng này và xóa hai dấu thăng (#) đi. Nếu bạn có dùng port khác cho Apache thì hãy đổi 80 thành cổng của bạn.

 #NameVirtualHost *:80

Sau đó chèn thêm đoạn dưới đây vào cuối file httpd-vhosts.conf để khai báo thêm domain ictsharing.dev

<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "E:/xampp/htdocs/laravel/public"
    ServerName ictsharing.dev
</VirtualHost>
  • DocumentRoot: Đường dẫn của thư mục mà bạn muốn domain ảo trỏ về.
  • ServerName: Domain ảo đã khai báo trong file hosts mà bạn muốn thêm vào localhost.

Cuối cùng hãy khởi động lại Apache và truy cập domain ảo của bạn để xem kết quả.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *