HomeLập trình

Khái niệm và cấu chúc chuỗi, cách sử dụng chuỗi Json

Like Tweet Pin it Share Share Email

Khi bạn muốn xây dựng một ứng dụng nhỏ gọn bạn không muốn phải sử dụng hệ cơ sở dữ liệu như mysql, SQL server, .. vì muốn sử dụng nó buộc phải cài đặt nó.

Trường hợp này người sử dụng nghĩ ngay ra giải pháp sử dụng sql lite hay XML để lưu trữ, nhưng hiện nay thì có một chuẩn CSDL khác nữa đó là JSON. Vậy JSON là gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua các phần dưới đây.

JSON là viết tắt của Javascript Object Notation, là một dạng dữ liệu tuân theo một quy luật nhất định mà hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều có thể kết hợp được với nó.

Tại sao? lại là Json mà không phải là XML vì Json có thể lưu trữ dữ liệu được nhiều hơn XML, mặt khác Json có thể lưu trữ được dạng mảng hoặc Object. Json là nền tảng của Javascript do vậy chúng ta chỉ cần hiểu về javascript là có thể làm việc được với JSON. Ngoài ra, nếu lưu trữ dạng XML phải sử dụng DOM để quét rất cực…

Vậy định dạng của JSON như thế nào:

{
    "tên":"giá trị",
    "teen2":"giá trị 2",
    ............................
}
Ví dụ:

Json = {
  "name":"ictsharing.com",
  "domain":"www.ictsharing.com",

}

Giờ đưa vào ứng dụng nó nhé.

Tạo một file html testjson.html đơn giản để lấy nội dung của dữ liệu từ json nhé.

Trường hợp nếu dữ liệu được lưu dưới dạng mảng thì chúng ta làm thế nào?

Json = "Tên":[
 {"tên":"giá trị"},
 {"tên":"giá trị 2"},
 ...................................
]

Để có thể truy cập lấy được dữ liệu giá trị 2 trường hợp này chúng ta sẽ đi từ ngoài vào trong tới phần tử cần lấy với cú pháp như sau:

=> Json tên[1].tên

1 – là phần tử thứ 2 của mảng tính từ 0.

Ví dụ thực tế:

2 ví dụ trên là trường hợp lấy dữ liệu đơn giản, trong trường hợp mảng phức tạp hơn thì chúng ta lấy như thế nào?

Ví dụ: có chuỗi json3 có các mảng rất phức tạp như hình ảnh.

Các ví dụ trên chỉ là cách lấy dữ liệu thủ công, trường hợp liệt kê ra một loạt các dữ liệu sử dụng vòng lặp  foreach thì sao?

Qua bài này mình muốn lưu trữ lại kiến thức trường hợp đọc khó hiểu xin vui lòng comment bên dưới mình sẽ chỉ lại nhé.

Bài này hướng dẫn cách sử dụng Json và cách lấy dữ liệu của json hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *