HomeFront-End

Cách chèn khoảng trống trong HTML

Like Tweet Pin it Share Share Email

Nhiều bạn tạo blog, hay học HTML nhưng không biết cách tạo khoảng trống trong HTML như thế nào?

Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng khoảng cách trong code HTML đơn giản nhất.

Cách chèn khoảng trống trong HTML

(khoảng trống không bị ngắt – non-breaking space)

Thông thường HTML chỉ hiển thị một khoảng trắng giữa các từ, không cần biết bạn đã gõ dấu cách bao nhiêu lần. Để buộc các dấu cách đã bị bỏ kia phải hiển thị, hãy gõ   vào nơi bạn muốn chèn.

Ví dụ:

Xin   chào bạn đã ghé thăm website ICTsharing!

Kết quả:

Xin  chào bạn đã ghé thăm website ICTsharing! 

=> sẽ tạo ra một khoảng trắng thừa giữa Xin và chào.

Đây được gọi là khoảng trống không bị ngắt hay không bị phá hủy vì nó ngăn không cho xuống dòng ở vị trí đó. Nếu lạm dụng kí tự này, trình duyệt sẽ khó chèn dấu ngắt dòng đẹp và đúng quy cách.

Có thể gõ   để tạo khoảng trống.

Cách chèn khoảng trống dài hơn trong HTML

Có thể dùng 1 trong các lựa chọn sau:

  • Chèn 2 khoảng trống:  
  • Chèn 4 khoảng trống:  
  • Chèn tab:     

Tạo ngắt dòng trong HTML

Gõ <br> sau dòng văn bản sẽ buộc đoạn văn bản sau đó xuống, sau đó gõ </br> trước dòng văn bản sẽ đặt đoạn xuống dòng giữa nó và đoạn văn bản trước.

Ví dụ:

ICTsharing! <br/>Là blog chia sẻ thông tin về ICT

Kết quả:

ICTsharing!
Là blog chia sẻ thông tin về ICT

Tổng kết

Tóm tắt cách chèn khoảng trống trong HTML:

  • Gõ &nbsp; để chèn một khoảng trống
  • Gõ &ensp; để chèn 2 khoảng trống
  • Gõ &emsp; để chèn 4 khoảng trống
  • Gõ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; để chèn tab
  •  <br> để ngắt dòng
  • Gõ <br><br> để ngắt dòng 2 lần

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *