HomeLập trình

Hướng dẫn cài đặt Gitlab trên CentOS7

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt Gitlab trên server tự build của team mình sử dụng OS centos 7. 

Tìm hiểu thêm về gitlab các bạn đọc bài trước Hướng dẫn sử dụng gitlab phần 1

Hiện nay Gitlab hỗ trợ cho 3 phiên bản:

  • CE(Gitlab community editon) Bản opensource
  • EE(Gitlab enterprise edition) Bản dành cho doanh nghiệp
  • CI(Gitlab continuous intergration) Giải pháp tích hợp liên tục

Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phiên bản Gitlab-CE trên Server CentOS7

Cấu hình server hoặc vps thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu tối thiểu là được. Tuy nhiên, server team mình khá thừa tiêu chuẩn.

• Processor: Intel Xeon Processor E5-1620 v3 (Four Core HT, 10MB Cache, 3.5GHz Turbo)

• Mainboard :Intel(R) C612 Chipset

• Ram : 16GB (2x4GB) 2133MHz DDR4 RDIMM ECC

• Hard Drive :1TB SATA

1. Cài đặt và cấu hình các dependencies cần thiết

Trên CentOS 7 (và RedHat/ Oracle / Scientific Linux 7), các lệnh bên dưới sẽ giúp bạn mở HTTP, HTTPS and SSH để truy cập vào tường lửa.

sudo yum install -y curl policycoreutils-python openssh-server
sudo systemctl enable sshd
sudo systemctl start sshd
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo systemctl reload firewalld

Tiếp theo, cài đặt Postfix để gửi mail thông báo, trường hợp các bạn sử dụng hệ thống khác thì có thể bỏ qua bước này. Sau khi cài đặt xong xuôi các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau để cấu hình gửi mail (mình không cài đặt bước này)

sudo yum install postfix
sudo systemctl enable postfix
sudo systemctl start postfix

Trong quá trình cài đặt Postfix có thể hiển thị thông báo cấu hình. Bạn chọn “Internet Site” và nhấn Enter. Sử dụng DNS bên ngoài của máy chủ của bạn cho ‘tên thư’ và nhấn enter. Nếu màn hình bổ sung xuất hiện, tiếp tục nhấn enter để chấp nhận mặc định.

2. Bổ sung gói Gitlab Repo và cài đặt

Thêm Gitlab Package Repo:

curl https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ee/script.rpm.sh | sudo bash

Tiếp theo, cài đặt gói GitLab. Thay đổi https://gitlab.example.com thành URL mà bạn muốn truy cập vào ví dụ GitLab của mình. Cài đặt sẽ tự động định cấu hình và bắt đầu GitLab tại URL đó.

Cài đặt trên server của mình để cho team dev nên mình chỉ sử dụng giao thức http, trường hợp domain của bạn có https thì nó sẽ tự động yêu cầu chứng chỉ ssh (bạn nghiên cứu thêm về cài đặt ssh cho server nhé).

sudo EXTERNAL_URL=”https://gitlab.ictsharing.com” yum install -y gitlab-ee

3. Truy cập vào trang quản lý Dashboard và thao tác 

Sau khi cài đặt xong truy cập vào domain phía trên http://gitlab.ictsharing.com 

Cấu hình admin/root password cho Gitlab

Đăng nhập Gitlab

Màn hình đăng nhập thành công

Tìm hiểu thêm thông tin  truy cập vào trang chủ của Gitlab để cập nhật thông tin và hướng dẫn mới nhất

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *