HomeICT News

Google sẽ xóa tài khoản Gmail của người dùng nếu làm hai điều này

Google sẽ xóa tài khoản Gmail của người dùng nếu làm hai điều này
Like Tweet Pin it Share Share Email

Theo thông báo qua mail của Google vào ngày 12/09/2020 có tiêu đề “Thay đổi quan trọng về chính sách đối với bộ nhớ trong Tài khoản Google” thì người sử dụng sẽ bị xóa tài khoản mail.

Nội dung mail:

Xin chào người dùng Google!

Chúng tôi xin thông báo rằng gần đây, chúng tôi đã ban hành các chính sách mới về bộ nhớ cho Tài khoản Google sử dụng Gmail, Google Drive (bao gồm cả tệp Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu và Jamboard) và/hoặc Google Photos để phù hợp với các thông lệ trong ngành. Vì bạn đã từng sử dụng một hoặc nhiều sản phẩm nêu trên trong bộ nhớ của Tài khoản Google, nên chúng tôi muốn thông báo rõ với bạn về các chính sách mới trước khi các chính sách này có hiệu lực vào Ngày 1/6/2021. Sau đây là nội dung tóm tắt về các chính sách mới. Vui lòng tham khảo bài viết trên Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để xem toàn bộ danh sách những nội dung thay đổi.

Nội dung tóm tắt về chính sách mới (có hiệu lực vào Ngày 1/6/2021):

• Nếu bạn không hoạt động trong 2 năm (24 tháng) trên Gmail, Drive hoặc Photos, thì chúng tôi có thể xóa nội dung trong (các) sản phẩm mà bạn không hoạt động. Thành viên Google One vẫn còn hạn mức bộ nhớ và ở trạng thái tốt sẽ không bị ảnh hưởng bởi chính sách mới này về tài khoản không hoạt động.

• Nếu bạn vượt quá hạn mức bộ nhớ trong 2 năm, thì chúng tôi có thể xóa nội dung của bạn trên toàn Gmail, Drive và Photos.

Tác động của sự thay đổi này:

• Bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này, trừ trường hợp bạn không hoạt động hoặc vượt quá hạn mức bộ nhớ trong 2 năm. Khi bắt đầu có hiệu lực vào Ngày 1/6/2021, chính sách này sẽ được thực thi sớm nhất vào ngày 1/6/2023.

• Sau Ngày 1/6/2021, nếu bạn không hoạt động hoặc vượt quá hạn mức bộ nhớ, chúng tôi sẽ gửi cho bạn lời nhắc và thông báo trước qua email, cũng như trước khi xóa bất kỳ nội dung nào.

• Ngay cả khi bạn không hoạt động hoặc vượt quá hạn mức bộ nhớ cho một hoặc nhiều dịch vụ trong số này và nội dung đã bị xóa, bạn vẫn có thể đăng nhập được.

Lưu ý: Các chính sách về tài khoản không hoạt động và vượt quá hạn mức bộ nhớ sẽ chỉ áp dụng cho người dùng thông thường sử dụng các dịch vụ của Google. Chính sách Google Workspace, G Suite cho Giáo dục và G Suite cho Tổ chức phi lợi nhuận không thay đổi vào thời điểm này. Chỉ quản trị viên mới truy cập được vào Trung tâm trợ giúp dành cho quản trị viên để xem các chính sách về bộ nhớ liên quan đến các gói đăng ký của họ.

Tìm hiểu thêm về cách duy trì hoạt động cho tài khoản của bạn

• Để tìm hiểu thêm về cách duy trì hoạt động trên các sản phẩm này, hãy truy cập trang Trung tâm trợ giúp này.

• Trình quản lý tài khoản không hoạt động có thể giúp bạn quản lý nội dung cụ thể và thông báo cho một địa chỉ liên hệ tin cậy nếu bạn ngừng sử dụng Tài khoản Google trong một khoảng thời gian cụ thể (từ 3-18 tháng). Lưu ý: chính sách mới về tài khoản không hoạt động trong 2 năm sẽ áp dụng bất kể tùy chọn cài đặt Trình quản lý tài khoản không hoạt động của bạn là gì. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các thay đổi này và cách quản lý tài khoản của bạn hoặc một người thân trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Tìm hiểu cách quản lý dung lượng lưu trữ của bạn

• Tìm hiểu thêm về chính sách vượt hạn mức và những nội dung nào được tính vào hạn mức bộ nhớ.

• Bạn có thể sử dụng trình quản lý bộ nhớ miễn phí trong ứng dụng Google One và trên web để xem cách bạn đang sử dụng bộ nhớ trong Tài khoản Google cũng như để giải phóng bộ nhớ trên toàn Gmail, Google Drive và Google Photos.

Cảm ơn bạn đã sử dụng các dịch vụ của chúng tôi!
Nhóm Google

Theo nội dung mail thì nếu bạn muốn sử dụng email bạn phải:

  • Trong vòng 2 năm không sử dụng  tài khoản Google (Gmail, Drive hoặc Google Photos) sẽ bị xóa
  • Tài khoản của bạn vượt quá 15GB không mua thêm hoặc xóa bớt sẽ bị xóa.

Vậy các bạn chú ý để sử dụng tài khoản Google bền vững nhé!

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *