HomeEbook

Download sách học chữ hán tiếng Nhật N3 – Soumatome N3 Kanji

Like Tweet Pin it Share Share Email

Với việc học hết 2 quyển đầu Basic Kanji, các bạn đã có vốn từ vựng 500 chữ Hán. Học thêm Soumatome Kanji sẽ giúp các bạn nâng vốn hán tự lên khoảng 700, và như vậy là đủ khả năng để thi N3.

Cuốn sách được bố trí học theo từng chủ đề rất thực tế, giúp các bạn dễ nhớ và nhớ nhanh hơn.

Link download sách Soumatome N3 Kanji tại đây

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *