HomeEbook

Download file mp3 học từ vựng Mimi Kara Oboeru Goi N3 – Đọc dịch tiếng việt

Like Tweet Pin it Share Share Email

Để đáp ứng cho việc học tập tiếng Nhật mọi lúc mọi nơi, Mình đã lên mạng tìm hiểu có kênh trên youtube cho nghe từ vựng. 

Tuy nhiên, nghe trên youtube thường có quảng cáo xuất hiện, chi phí 4G tăng, mình đã chuyển đổi nó về dạng file audio mp3 thuận tiện cho các bạn copy vào điện thoại để nghe học mọi nơi.

Tải file Mp3 đọc dịch sách mimi kara oboeru goi N3 – dịch tiếng việt trên google drive tại đây

Comments (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *