Học xong khóa học này bạn có thể ? Viết ra các đoạn script, những dự án tin tức Viết ra các đoạn script, những dự án truyện tranh Viết ra các đoạn script, những dự án nhạc Viết ra các đoạn script, những dự án xổ số Có khả năng làm các trang web… (0 comment)

Ở bài 2 về kỹ thuật xử lý Ajax này chúng ta sẽ học được: – Ở bài đầu tiên sử dụng hàm .load() gặp phải nhược điểm nó load toàn bộ những gì có trong trang B về trang A. – Bài này sử dụng hàm .get() hoặc hàm post() để lấy dữ liệu tùy biến từ… (0 comment)