Ở bài 2 về kỹ thuật xử lý Ajax này chúng ta sẽ học được: – Ở bài đầu tiên sử dụng hàm .load() gặp phải nhược điểm nó load toàn bộ những gì có trong trang B về trang A. – Bài này sử dụng hàm .get() hoặc hàm post() để lấy dữ liệu tùy biến từ… (0 comment)

Kỹ thuật xử lý Ajax trong một số trường hợp rất quan trọng trong trường hợp xử lý phân trang hoặc load dữ liệu từ database mà không làm ảnh hưởng tới các vị trí bên cạnh. Giúp tiết kiệm tài nguyên cho web. Sau bài này bạn sẽ hiểu được: – Ajax là gì?… (0 comment)

phần mềm chụp ảnh Snagit được biết tới là một phần không thể thiếu cho dân kiểm thử phần mềm, nó quá tuyệt vời cho bạn chụp hình các chức năng để đưa vào file excel một cách đơn giản. Để download phần mềm tại link sau: tại đây (bao gồm cả key) Những tính năng… (0 comment)

Bộ JDK là một bộ công cụ dành cho phát triển Java, để lập trình java cần phải cài đặt môi trường phát triển cho nó. Tài liệu được viết dựa trên phiên bản Java mới nhất Java 11: Bước 1: Download JDKLink: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html Để chọn JDK chính xác bạn cần kiểm tra máy tính của… (1 comment)