HomeJava

Để bắt đầu học ngôn ngữ lập trình Java cần những gì?

Like Tweet Pin it Share Share Email

Java là một ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay, là hướng đối tượng và dựa trên các lớp. Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ được môi trường thực thi chạy.

Để lập trình Java chúng ta cần 2 thứ:

1. JDK là một bộ công cụ phát triển Java, nó dành cho những người lập trình Java để phát triển ứng dụng. Về cơ bản nó bao gồm

  • JRE (Java Runtime Environment) là một môi trường chạy ứng dụng Java.
  • Javac: Một chương trình để dịch mã mà bạn viết thành mã bytecode, khi ứng dụng Java chạy nó dịch mã bytecode thành mã máy tính và thực thi, điều đó có nghĩa là bytecode chỉ là một mã trung gian.
  • Archive (jar): Là một chương trình nén các file thành một file duy nhất có đuôi jar. Thường dùng để đóng gói các file class.
  • Javadoc: Là một công cụ tạo ra tài liệu hướng dẫn sử dụng API.
  • Và các công cụ khác cần thiết cho phát triển Java.

Xem bài hướng dẫn cài đặt JDK tại đây

2. IDE

Là một môi trường phát triển tích hợp (IDE), về bản chất nó là một chương trình để bạn viết code.

Chương trình này hỗ trợ nhiều tính năng tự động hóa cho người phát triển. Chẳng hạn các gợi ý khi lập trình, tự hoàn thiện mã,…
Với Java bạn có nhiều sự lựa chọn IDE, nó là cái để bạn lập trình viết code. Phổ biến và thông dụng nhất hiện nay là EclipseNetBeans

Quá trình học Java bạn không thể bỏ qua 2 thứ trên. Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt JDK và IDE trong các loạt bài hướng dẫn mình sẽ sử dụng eclipse.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *