Ngân hàng câu hỏi Trắc nghiệm thi sát hạch chuẩn sử dụng CNTT
Ngân hàng câu hỏi Trắc nghiệm thi sát hạch chuẩn sử dụng CNTT (Cơ bản & Nâng Cao) BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM…………………………….3MODULE 01: HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (IU01)……………..4MODULE 02: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN (IU02)……………………………………………9MODULE 03: XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN (IU03)………………………………………………..14MODULE… (0 comment)

Đặt mật khẩu cho máy tính sẽ giúp bạn bảo vệ máy an toàn hơn, tránh bị người khác xem và lấy dữ liệu. Hãy cùng tìm hiểu cách cài đặt mật khẩu máy tính Windows 10 và thay đổi mật khẩu cho laptop cực đơn giản sau đây nhé! Cách cài mật khẩu cho máy tính… (0 comment)

Đặt màn hình khóa trên máy tính là một trong những tính năng cực kỳ hữu ích đối với người dùng. Bằng việc thiết lập một khoảng thời gian nhất định, Windows sẽ tự động hiển thị màn hình bảo vệ để giúp thông tin trên máy tính của bạn được an toàn, hoặc thiết lập thời… (0 comment)