HomeMicrosoft Office

Cách lưu file Excel chỉ cho phép truy cập để Đọc nội dung mà không được chỉnh sửa

Cách lưu file Excel chỉ cho phép truy cập để Đọc nội dung mà không được chỉnh sửa
Like Tweet Pin it Share Share Email

Thiết lập mã hóa cơ bản khá đơn giản, nhưng Excel cung cấp khá linh hoạt khi nói đến việc bảo vệ mật khẩu.

Ví dụ, nếu bạn muốn ai đó có thể mở tài liệu, nhưng lại yêu cầu họ nhập mật khẩu khi họ muốn chỉnh sửa. Hệ thống bảo vệ kiểu này rất dễ thực hiện.

Cách thực hiện như sau:

Nhấp qua File > Save As > More options.

Nhấp vào nút Tools (Công cụ) và chọn General Options (Tùy chọn chung) từ trình đơn thả xuống.

Ở đây, bạn sẽ nhận thấy có hai trường khác nhau: Password to open (Mật khẩu để mở) và Password to modify (Mật khẩu để sửa đổi). Bạn có thể để trống trường thứ hai nếu muốn hạn chế quyền chỉnh sửa mà không hạn chế quyền truy cập vào tài liệu. Khi đã hoàn tất, chỉ cần nhấp vào OK.

Lần tiếp theo mở tài liệu, bạn sẽ nhận được một lời nhắc nhở mật khẩu hơi khác một chút, như hình ở trên.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *