HomeEbook

Tài liệu học lập trình Java Spring MVC – Tiếng Việt

Like Tweet Pin it Share Share Email

Spring là một application framework mã nguồn mở, được giới thiệu vào năm 2002. Rod Johnson đã đưa ra ý tưởng này từ kinh nghiệm làm việc với kiến trúc J2EE.

Spring Framework đã trở thành một nền tảng phổ dụng trong phát triển phần mềm Java, đặc biệt là các ứng dụng Java EE (Enterprise Edition). Sự kết hợp giữa Spring và những công nghệ khác nhau trong JEE cho phép lập trình viên xây dựng những hệ thống phần mềm nhanh, đơn giản, tối ưu, khả chuyển, mạnh mẽ,…

Để làm quen với lập trình hướng đối tượng với Java Spring MVC, mình xin giới thiệu với các bạn tài liệu học về SpringMVC của Thầy Nguyễn Nghiệm (nhất nghệ) rất dễ hiểu có luôn cả thực hành.

Nội dung của tài liệu:

  1. Lab1-Environment & Project Configuration
  2. Lab2-HelloWorld
  3. Lab3-Email & Upload
  4. Lab4-JdbcTemplate CRUD
  5. Lab5-JdbcTemplate Security
  6. Lab6-JdbcTemplate Trinh bay
  7. Lab7-JdbcTemplate Thong ke
  8. Spring MVC Course 2014
  9. Spring MVC Seminar 2014-Slide

Link download: 

1. Tài liệu: http://bit.ly/29z9fnC

2. Mã nguồn: http://bit.ly/29FeGmb

Comments (3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *