HomeEbook

Giáo trình Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm (PDF) – Thạc Bình Cường

Like Tweet Pin it Share Share Email

Giới thiệu mục lục ebook “Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm”

Chương 1: Giới thiệu chung về phần mềm
Chương 2: Công nghệ phần mềm
Chương 3: Quản lý dự án phần mềm
Chương 4: Yêu cầu người dùng
Chương 5: Phân tích yêu cầu
Chương 6: Thiết kế
Chương 7: Kiểm thử
Chương 8: Bảo trì
Chương 9: Các chủ đề nâng cao trong công nghệ phần mềm

Link download ebook “Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm”

Link Google Drive tại đây

Link Mediafile: tại đây

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *