Giới thiệu mục lục ebook “Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm” Chương 1: Giới thiệu chung về phần mềmChương 2: Công nghệ phần mềmChương 3: Quản lý dự án phần mềmChương 4: Yêu cầu người dùngChương 5: Phân tích yêu cầuChương 6: Thiết kếChương 7: Kiểm thửChương 8: Bảo trìChương 9: Các chủ đề nâng… (0 comment)