Hướng dẫn sử dụng firewall Fortigate
Tài liệu hướng dẫn sử dụng firewall Fortigate, cách cấu hình các tính năng firewall Fortigate cho người mới. Mục Lục Vào web gui của tường lửa Backup-Restore cấu hình Check version software/ Upgrade software Cấu hình NAT đi internet Mở port FTP/HTTP server Chống tấn công DoS Lọc website có hại Chặn file chứa… (1 comment)