HomeEbook

Download GOI SPEED MASTER N3 (CD & EBOOK)

Like Tweet Pin it Share Share Email

GOI SPEED MASTER N3 (CD & EBOOK)

Goi Speed Master trình độ N3 bao gồm CD (mp3) và Ebook (pdf) đính kèm sẽ giúp các bạn rất nhiều trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ quốc tế ( JLPT). 

Sách cũng giúp nhanh chóng nâng cao vốn từ vựng hữu ích để chuẩn bị cho kỳ thi này.

Speed master N3 – スピードマスターN 3

日本語能力試験問題集N3語彙スピードマスター

– Nihon gonōryokushiken mondaishū N 3 goi supīdomasutā, speed master goi N3, speed master N3 từ vựng, supido masuta goi N3, supido masuta N3 từ vựng

– Từ vựng gồm 3 chương chia làm 2 phần bài học và đề thi thử

Bài học: được chia theo chủ đề gồm từ vựng, nghĩa, phiên âm, ví dụ và hình ảnh minh họa

Bài tập: mỗi bài đều có bài tập kiểm tra ở dạng điền từ, mỗi chương có bài tập thực hành và cuối sách là đề thi thử dạng trắc nghiệm

Tải ebook và CD tại đây

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *