Nội dung khóa học:+ Cách cài đặt Laravel.+ Làm thế nào để tạo một dự án / trang web hoàn chỉnh trong Laravel.+ Tích hợp Bootstrap 4.+ Tích hợp hệ thống thanh toán Paypal vào ứng dụng Laravel.+ Hiển thị hình ảnh trên Heroku.+ Tích hợp Plugin Gloudemans Shoppingcart vào ứng dụng.+ Cách tạo trang… (0 comment)

Khi nhúng hàm $(document).ready vào blade trong laravel mãi vẫn không thể chạy được mà không biết lý do vì sao. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm việc với các file và javascript trong laravel 5.7 Cho file Jquery Script: Cho phần nội dung: Thay vì tạo scripting trong phần nội dung, cách tốt… (0 comment)