Khi chưa biết lệnh này mình vẫn thường xuyên sử dụng MySQL Workbench hoặc phpmyadmin để thực hiện việc backup cơ sở dữ liệu trên các website Joomla, wordpress, web PHP… nó thường gặp phải các vấn đề như file database quá nặng hoặc lỗi … Tuy nhiên, khi bạn quản lý trực tiếp server… (0 comment)

phần mềm chụp ảnh Snagit được biết tới là một phần không thể thiếu cho dân kiểm thử phần mềm, nó quá tuyệt vời cho bạn chụp hình các chức năng để đưa vào file excel một cách đơn giản. Để download phần mềm tại link sau: tại đây (bao gồm cả key) Những tính năng… (0 comment)