Có rất nhiều loại đơn vị Excel không hỗ trợ mà người dùng buộc phải tự thêm đơn vị để sử dụng (Thêm đơn vị % cho excel, bộ, đôi, hay chèn đơn vị VNĐ trong excel. Ngay trong Format Cells có sẵn một mục riêng để chúng ta nhập những đơn vị mới muốn… (0 comment)

Tiếp tục phần 2 của bài viết Hướng dẫn sử dụng phần mềm Homily trong phân tích chứng khoán, nếu bạn chưa xem phần 1 nhấn vào link dưới đây. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Homily trong phân tích chứng khoán – phần 1 10. Hướng dẫn Co/giãn chart để có thêm không gian… (0 comment)

Homily là phần mềm phân tích thị trường chứng khoán, thường được sử dụng cho các nhà môi giới chứng khoán chuyên nghiệp. Phiên bản Desktop (bản đầy đủ) khoảng 80 triệu, phiên bản chỉ sử dụng cho app mobile (giới hạn) khoảng 40 triệu. Do vậy bạn đừng hỏi mình cách cài đặt hay… (1 comment)