HomeChứng khoán

Cách tính giá điều chỉnh của cổ phiếu trong ngày GDKHQ

Cách tính giá điều chỉnh của cổ phiếu trong ngày GDKHQ
Like Tweet Pin it Share Share Email

Công thức điều chỉnh giá khi chia cổ tức được thực hiện theo Định luật bảo toàn vốn hóa và dòng tiền

Hiểu đơn giản: ở góc độ toán học chia cũng như không chia.

Khi đó, tổng vốn hóa và tiền – trước và sau ngày giao dịch không hưởng quyền là bằng nhau

Ví dụ: Mình sẽ tính giá điều chỉnh của cổ phiếu trong ngày GDKHQ của MBB chia cổ tức 35% bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:35 (có 100 cổ phiếu bạn sẽ nhận được 35 cổ phiếu từ cổ tức)

Áp dụng công thức tính:

Trong đó:

  • P: 41.850 đ (giá hiện tại của cổ phiếu MBB)
  • Pa: 0 (giá cổ phiếu phát hành thêm -> mình không có nên bằng 0)
  • a: 0% (Tỷ lệ phát hành thêm -> mình không có nên bằng 0)
  • b: 35% (Tỷ lệ cổ phiếu thường -> cổ phiếu cổ tức 100:35)
  • C: Cổ tức tiền (không có nên bằng 0)

=> P` = 31.000 (Giá trị cổ phiếu ngày giao dịch không hưởng quyền theo thông báo trên 12/7/2021)

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *