GOI SPEED MASTER N3 (CD & EBOOK) Goi Speed Master trình độ N3 bao gồm CD (mp3) và Ebook (pdf) đính kèm sẽ giúp các bạn rất nhiều trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ quốc tế ( JLPT).  Sách cũng giúp nhanh chóng nâng cao vốn từ vựng hữu ích để chuẩn bị cho… (0 comment)