Đề thi Tiếng Nhật N3, N2, N1 các năm trước
Để thành công trong các kỳ thi N trong tiếng Nhật, việc làm trước các đề thi ở nhà của các kỳ trước vô cùng quan trọng, giúp chúng ta biết được cấu trúc của đề Thi và làm quen với các câu hỏi trước khi vào thi rất quan trọng. Ngoài ra, có vài… (0 comment)

Đây là cuốn sách luyện đề thi năng lực tiếng Nhật N3 rất hiệu quả. Sau khi học xong lý thuyết và từ vựng của các giáo trình Soumatome N3 GrammarN3 Goi Speed MasterSoumatome N3 KanjiN3 Choukai Speed MasterMimikara Oboeru Choukai N3 Thì các bạn cần test thử năng lực tiếng Nhật bằng cuốn sách Goukaku… (0 comment)