Dưới đây là những command line bạn sẽ được gặp nhiều nhất khi làm việc với Laravel Kiểm tra phiên bản laravel đang sử dụng: Câu lệnh xóa cache toàn dự án: Câu lệnh xóa cache của route: Câu lệnh tải Laravel thông qua Composer : Câu lệnh chạy server ảo trong Laravel : Câu… (0 comment)

Ngày 3/9/2019 thì Laravel đã release phiên 6.0 và đây là phiên bản LTS tiếp theo (trước đó là Laravel 5.5). Vậy phiên bản này có gì mới? Sử dụng version Semantic versioning thay vì Scheme Với những dev thường xuyên làm hệ thống lớn sử dụng dependency rất hiểu mỗi khi cần nâng cấp.… (0 comment)

Phần 1: hướng dẫn cách gửi mail trong laravel framework qua SMTP của gmail. Ứng dụng gửi mail được áp dụng rất nhiều trong các project, phần này mình hướng dẫn cơ bản về cách làm, vì mỗi ứng dụng có cách lấy dữ liệu khác nhau. ưu điểm cách làm này, chờ post một… (1 comment)