Tìm hiểu cách tạo hệ thống POS với quản lý kho và thanh toán bằng PHP 7 và AdminLTE. Bạn sẽ học được gì: Bạn sẽ học cách tạo một ứng dụng web được thiết kế bằng ngôn ngữ lập trình PHP 7 với template AdminLTE. Bạn sẽ học cách tạo ra một số tài… (0 comment)

Khoá học này giúp bạn cách xây dựng website đầy đủ với Laravel 5, Bootstrap 4, VueJS và các công nghệ khác. Bạn tìm hiểu các tính năng cơ bản và nâng cao của Laravel, tích hợp Bootstrap 4, FontAwesome 5, viết và biên dịch mã Sass và mã Javascript và nhiều hơn nữa. Khoá… (0 comment)

Nội dung khóa học:+ Cách cài đặt Laravel.+ Làm thế nào để tạo một dự án / trang web hoàn chỉnh trong Laravel.+ Tích hợp Bootstrap 4.+ Tích hợp hệ thống thanh toán Paypal vào ứng dụng Laravel.+ Hiển thị hình ảnh trên Heroku.+ Tích hợp Plugin Gloudemans Shoppingcart vào ứng dụng.+ Cách tạo trang… (0 comment)

Học xong khóa học này bạn có thể ? Viết ra các đoạn script, những dự án tin tức Viết ra các đoạn script, những dự án truyện tranh Viết ra các đoạn script, những dự án nhạc Viết ra các đoạn script, những dự án xổ số Có khả năng làm các trang web… (0 comment)