Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Java
Để bắt đầu học lập trình Java bạn cần cài đặt 2 thứ JDK và IDE JDK (Java Deverlopment Kit) JDK là một bộ công cụ phát triển Java, nó dành cho những người lập trình Java để phát triển ứng dụng.  Bao gồm: JRE (Java Runtime Environment) là một môi trường chạy ứng dụng… (0 comment)

Bộ JDK là một bộ công cụ dành cho phát triển Java, để lập trình java cần phải cài đặt môi trường phát triển cho nó. Tài liệu được viết dựa trên phiên bản Java mới nhất Java 11: Bước 1: Download JDKLink: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html Để chọn JDK chính xác bạn cần kiểm tra máy tính của… (0 comment)

Java là một ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay, là hướng đối tượng và dựa trên các lớp. Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn… (0 comment)

Spring Framework, hay ngắn hơn là Spring, là một cấu trúc dùng để xây dựng chương trình ứng dụng mã nguồn mở dành cho ngôn ngữ lập trình Java. Phiên bản đầu tiên của nó do Rod Johnson viết, và đã được ông xuất bản cùng với quyển sách đầu tay Expert One-on-One Java EE… (0 comment)